Limited time promo

doPDF

Your free PDF creator
Download Now (Free)Version 11.9.462 || Released on: 2024-05-23

Join the large family of doPDF users:

About doPDF

Short overview of doPDF
PDF stands for Portable Document Format and it was created by Adobe to ease document exchange. doPDF is a free PDF printer that does what the name suggests, creates PDF files. Once installed it will allow you to convert any type of printable documents to PDF files.
doPDF installs itself as a virtual PDF printer driver so after a successful installation will appear in your Printers and Faxes list and also in the list of All Programs.
With it you can convert your Word documents, Excel sheets, PowerPoint presentations, Publisher presentations, Visio drawings, Outlook emails, AutoCad drawings, company's reports, contracts, workflows, agreements, marketing plans, forms, products list, price list, charts, emails or web pages - and basically any type of printable document.
Using doPDF you can convert to PDF in two ways, via the Print option in your document or using the Startup window.

Print to PDF via the virtual printer driver doPDF.

You would do this exactly as you print to a regular printer, just the result will be a PDF file, not a printed piece of paper.
doPDF

Using the doPDF Startup window.

doPDF has an executable file (accessible from the start program group) that you can run in order to start a conversion wizard.
doPDF

Main features

What makes doPDF stand from the crowd

Той е лесен и бърз

посочвате КОЙ документ да се конвертира и КЪДЕ да се запази и doPDF създава PDF файла доста преди да кажете „Чичковите червенотиквеничковчета”.

Пести ви пари

doPDF е PDF конвертор, безплатен както за комерсиална/бизнес употреба, така и за лична. Няма да ви струва и стотинка да създавате PDF файлове (но ние ще ви обикнем още повече, ако преминете към ).

32-bit и 64-bit поддръжка

един и същи файл се ползва за инсталиране на doPDF както на 32 така и на 64-bit Windows оперативни системи (също и 32-bit multiple когато му дойде времето).

Универсален

можете да конвертирате в PDF всеки вид печатаем документ (т.е. DOC, XLS, PPT, PUB, DOCX, XLSX, PPTX, PUBX, HTML, TXT,...).

Без GhostScript или Adobe Acrobat

не изисква допълнителни програми за създаване на PDF файлове, като GhostScript или среда като Adobe Acrobat. Затова инсталационният файл е много по-малък в сравнение с други безплатни програми за създаване на PDF.

Търсене в PDF

можете да търсите за текст вътре в създадения PDF файл (и търсачките също така ще индексират текста от този PDF).

Многоезичен

doPDF е ЕДИНСТВЕНИЯТ безплатен pdf конвертор с интерфейс на 33 езика и уебсайт преведен на (и стават все повече, благодарение на нашите преводачи).

Почти не използва компютърни ресурси

сравнен с други безплатни програми за създаване на PDF, doPDF използва незначителна част от паметта или CPU ресурсите, когато прави самата конверсия в PDF.

Участвате в спасяването на планетата

вместо да ползвате хартия за печат на документи, защо не направите PDF файл и така да спестите няколко важни за планетата дървета?

Зададен формат на страницата

можете да посочите предварително зададен формат за получения PDF файл като: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Envelope DL/C5/B5/Monarch/#10.

Произволен формат на страницата

ако имате нужда от произволен формат на PDF файла, можете да определите собствен формат за получения документ като въведете желаните ширина и височина (можете да създавате от малки документи с размер 10x10 милиметра, до големи с размер 3276x3276 милиметра).

Измервателни единици

можете да изберете размерите да се показват в милиметри, инчове или точки, и така не се налага вие да преобразувате единиците.

Графична резолюция

можете да зададете резолюция на изображенията между 72 и 2400 dpi. По-ниска резолюция води до по-малък PDF файл, но и до по-ниско качество на изображението, докато по-висока резолюция означава по-добро качество на изображението, но и по-голям PDF файл. Зададената стойност е 300 dpi.

Графичен мащаб

съдържанието на получения PDF може да бъде смалено до 1% от оригиналния размер, или увеличено до 400%.

Ориентация на страницата

лесно изберете ориентацията на страницата в Landscape или Portrait, промените са видими в Preview частта.

Винаги в една папка

можете да настроите doPDF да създава и запазва PDF файлове в една и съща папка всеки път, независимо откъде отваряте оригиналния документ.

Шрифтове

за да е сигурно, че полученият PDF файл ще изглежда както оригиналния файл, doPDF използва шрифтовете, които са ползвани и в оригиналния документ.

Отвори с PDF четец

може да изберете PDF файла да бъде отворен с основния PDF четец след конвертирането.

Screenshots

doPDF on Windows 10